Verimsiz Topraklarda Hangi Tarım Uygulamaları Yapılmalıdır?

Murat Bölükbaşı

Makale Yazarı
Makale Yazarı
22 Kas 2021
526
13
Aktiflik Süresi
0
0
1652382697676.png


Verimsiz Toprakta Hangi Tarım Uygulamaları Yapılabilir?
Günümüzde tarım uygulamalarına artan önem verimsiz toprakları da verimli hale dönüştürme noktasında kritik bir hal almıştır. Verimsiz topraklarda tarım uygulamaları yapılması için çeşitli yöntemlerin ve uygulamaların gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Şimdi gelin, verimsiz toprakta tarım uygulamaları yapılabilmesi için gerekli olan hususları hep birlikte inceleyelim.

Topraklarda Organik Madde Oluşturmak İçin Hızlı Hareket Edin

Üst toprağın 2 cm büyümesi 500 yıl kadar sürüyor. Bu nedenle topraklarımızı yenilikçi yönetim teknikleriyle büyütmemiz gerekiyor. Organik madde toprakların vazgeçilmez bir unsurudur. Toprak biyojik çeşitliliğinin gelişmesini teşvik etmek için zaman içinde küçük dozlarda organik madde uygulayın.

Toprak Yapıcı Organizmaları Teşvik Edin

Elektrik üretimi için saman gidişini durdurun. Toprağın organik maddesine geri dönüştürülmesine ihtiyacımız olduğunda onu yakmamalıyız. Verimsiz topraklarda deney yapın ve sürekli bitki örtüsü ve ağaçlar kullanarak toprakları koruyun.

Bitki kökleri toprak yapısını bir arada tutarak ve köklerin etrafındaki boşluklara hava girmesine izin vererek korur. Ayrıca bitki-mantar etkileşimleri yoluyla daha sağlıklı toprak topluluklarını teşvik ederler. Ağaçlar toprağı koruduğu, karbonu depoladığı ve tuzlanma ve erozyonu önlemeye yardımcı olduğu için hassas topraklarda yaşlı ormanların kesilmesini durdurun.

Verimsiz toprakları verimli hale dönüştürebilmek adına tarımsal ormancılık sistemi geliştirin. Böylece peyzajımızdaki çok daha fazla ağacın verimi, biyolojik çeşitliliği ve toprak koruma avantajlarına sahip oluruz. Tarım arazilerini otlaklara geri döndürmek hızla toprak oluşturur. Geçici çimenler içeren rotasyon sistemleri de toprak organik maddesini oluşturmaya yardımcı olur. Yerinde organik madde kaynaklarına sahip olmak için karma ve organik tarıma doğru ilerleyin.

Kimyasal Girdilerin Toprak Ömrü Üzerindeki Etkisini İnceleyin

Kombinasyonlar da dahil olmak üzere farklı kimyasalların ve gübrelerin toprak biyolojisini nasıl etkilediğine dair daha fazla araştırmayı teşvik edin. Organik olmayan çiftçiler, girdilerinin toprak sağlığına zarar verip vermediğini ve ne kadar ciddi şekilde engellediğini bilmelidir, böylece daha az zararlı girdiler seçebilirler.

Erozyon Olasılığını Azaltın

Artan erozyon riski ile ilişkili olma eğiliminde olan mahsulleri caydırın. Örneğin mısır bol miktarda gübre ve herbisit gerektirir, geniş sıralanır ve geç hasat edilir, bu da özellikle eğimli arazilerde erozyonun bir sorun olabileceği anlamına gelir. İklim değişikliğinin etkilerini hafifletmeye ve bunlara uyum sağlamaya yardımcı olun. Tam olarak işleyen bir toprak , potansiyel kirleticileri nötralize ederek veya filtreleyerek ve hektar başına 3750 tona kadar su depolayarak sel riskini azaltır ve yeraltı su kaynaklarını korur.