Türkiye'nin Tarım ve Hayvancılık Platformu

logo

Verimli Tarımsal Üretim için Neler Yapılmalıdır?

CPVerimliTarımAlanları.jpg

Verimli Tarımsal Üretim için Neler Yapılmalı?
Verimsiz topraklar tarla sahiplerinin olduğu kadar toplumsal olarak herkesin üzerinde düşünmesi gereken problemlerden bir tanesidir. Bu toprakları diğerlerinden farklı kılan en önemli özellikleri mevcut potansiyelin yeterince kullanılamamasıdır. Türkiye, yüzölçümü bakımından çok büyük bir ülke olsa da toprakların verimli kullanılması açısından maalesef çok başarılı değildir. Çiftçilerin yanlış uygulamaları, toprağın zarar görmesinde en büyük etken olurken bu topraklarda nasıl uygulamaların gerçekleştirilebileceği merak edilmektedir.

Bu rehberde verimsiz tarım topraklarının tarıma kazandırılmasında neler yapılması gerektiği üzerinde durulacaktır.

Anız Yakma Önlenerek Toprağın Mineral Yapısı Güçlendirilmeli

Tarım uygulamalarının daha verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesinde EN ÖNEMLİ rol anız yakmanın engellenmesinde. Toprak içerisinde bulunan bütün canlı organizmaların ölmesine neden olan anız yakma aynı zamanda toprağın da güçsüzleşmesine yol açar. Bu olumsuzluğun ortadan kaldırılması adına anız yakmanın daha şiddetli cezalarla durdurulması gerekir.

Topraktaki Organik Madde Miktarı Arttırılmalı

Toprağın yapısını güçlendirecek ve daha kaliteli bir kullanım sağlayacak olan en önemli husus organik madde miktarının iyileştirilmesidir. Kompostlanmış hayvan gübresi tercihi ile toprağın daha kaliteli özellikler sergilemesi mümkündür. Gübre yerine toprağın güçlenmesini sağlayacak yem bitkilerinin ekilerek toprağa karışmasının sağlanması da akılcı bir çözüm olacaktır.

Ekim Nöbeti Uygulaması

Verimsiz topraklarda en kaliteli uygulamalardan bir tanesi de nöbetleşe ekimdir. Bu uygulama sayesinde verimliliğin sağlanması hedeflenir. Bir yıl iyi verim alınan toprağın ertesi sene dinlendirilmesi sürdürülebilir bir tarımsal uygulama açısından önemlidir. Özellikle de yağışların çok az olduğu alanlarda kullanılan bu yöntemin başarıyı sağlayacağı söylenebilir.

Erozyonun Önlenmesi

Verimsiz topraklarda karşı karşıya kalınan en ciddi problemlerden bir tanesi de erozyondur. Yeterince kaliteli olmayan toprağın içerisindeki minerallerin erozyonla yok olması toprağın kullanılamaz hale gelmesine neden olur. Bu doğrultuda erozyonu önleyecek uygulamalara başvurarak daha kaliteli bir üretim mümkündür.

Tarımsal üretimin daha başarılı olabilmesi açısından gerekli olan tüm bu çözümler toprak yapısı ne olursa olsun tercih edilmelidir. Bu sayede üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak ve ürün kalitesini en ideal seviyeye taşımak mümkündür. Siz de tarımsal verimliliğe bu yöntemle katkı sağlayabilirsiniz.


Bu içerik ÇP özel olarak hazırlandı.
 
Son düzenleme:
CPAnız.jpg
CPAnız yakmak.jpg
Anız yakmak kanunen yasaktır ve verimliliği öldürür. Toprak , tarla sahibi olmanız bunu değiştiremez. Anız yakan kişileri isimsiz ihbar edin. Anız yakıldığını gören de susan da yakan kadar sorumludur !

Dekar başına 60,11 TL cezası vardır. Yangın ihbarı için 110 (İtfaiye), 177 (Orman)>(Orman bakanlığını aramak daha sağlıklı olabilir), 155 (Polis), 156 (Jandarma) telefonları arayabilirsiniz.
 
Son düzenleme:
Üst