Ülkemizdeki Koyun Irklarının İncelenmesi

Murat Bölükbaşı

Makale Yazarı
Makale Yazarı
22 Kas 2021
526
13
Aktiflik Süresi
0
0
CPmerinos.jpg


Ülkemizde Bulunan Koyun Irkları
Ülkemizde hayvan yetiştiriciliği konusunda gerek iklim yapısı gerek coğrafi yapısı gereği gayet uygun bölgelere sahiptir. Ancak bazı bölgelerin kurak iklim yapısı, çayırların az olması ya da hayvanlara sağlanan bakım ve beslenme konuları sebebi ile küçükbaş yetiştiriciliği büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinden çok daha fazla uygulanmaktadır. Bu koşullar küçükbaş hayvanların yaşaması ve çoğalması için gerekli zemini hazırlamıştır. Yetiştirilen bölgenin de koyunlar üzerinde çok fazla etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Örneğin; İç anadolu bölgesinde yetişen koyunlar ile Güney sahillerimizde yetişen koyunların yağ oranı, kuyruk yapısı, etin sertliği konusunda değişimler göstermesi beklenir.Yerli ırklarımız; koyun sayımızın yaklaşık olarak yüzde 90’lık bir kesimini oluşturmaktadır. Yerli ırk koyunlar genelde yağlı kuyruklu olup diğer koyun ırklarına göre verimi düşük bir ırk özelliğine sahiptir. Yerli ırklarımızın veriminin düşük olması bir çok faktörün olumsuz olmasından kaynaklanmaktadır. Örneğin çevre, hijyen, beslenmek için kullanılan yemler bu faktörlerin başında gelmektedir. Koyun yetiştiriciliği konusunda önemli başarılar elde eden diğer ülkeler öncelikle kendi sahip oldukları yerli ırklara odaklanarak onların ıslahını sağlamışlar ve çok daha verimli bir yerli ırk edinmişlerdir. Ülkemizin şanslı olduğu konu ise koyun ırkları konusunda Anadolu toprakları çok fazla türe ev sahipliği yapmaktadır.Mor Karaman KoyunuBu koyun türü genel itibari ile Doğu Anadolu illerinde görülmektedir. Daha çok Kuzey Doğu kesiminde üretimi sağlanmaktadır. Koyunlarımızın yaklaşık yüzde yirmilik bir kesimini oluştururlar. Süt verimi yaklaşık 50 KG olup, her yüz adet mor karaman koyunundan 90-110 adet kuzu alınabilmektedir.Ak Karaman KoyunuAnadolu’da yetişen koyunların neredeyse yarısını oluşturan bu ırktır. Orta Batı Anadolu’da fazlasıyla rastlanan bu ırk doğuda ise Sivas iline kadar yaygın bir yetişme alanı bulur. Süt verimi mor karaman koyununa benzer miktarlarda olmaktadır.Dağlıç KoyunuBu daha çok batı illerinde yetiştirilme alanı bulabilmektedir. Diğer koyunlardan ayırt edilmesi kafalarında bulunan kıvrımlı boynuzları ile olmaktadır. Süt verimi konusunda karaman koyunlarından farkı bulunmamaktadır. Yine her 100 anadan, yaklaşık 110 tane kuzu alınır.Sakız KoyunuDaha çok İzmir’de yaşam alanı bulur. Diğer koyun türlerine göre süt ve kuzu verimi oldukça yüksektir. 200 KG ‘ a kadar süt verimine sahip olup 100 anadan 200 kuzu alınabilmektedir.Merinos KoyunuMerinos koyunu aslında melez bir ırktır. Yerli ırkların veriminin yükseltilmesi amacıyla melezleme yoluna gidilmiştir. İsimlendirilmesi ise yerli ırkın çeşidine göre olmaktadır. Et verimi melezleme yoluyla artırılması amaçlanmıştır. Daha çok Marmara bölgesinde rast gelinir. Vücutları genellikle beyaz renkli olup, ağırlıkları 60-75 kilo arasında değişim gösterir. Süt verimi yerli ırklara göre biraz daha fazla olup 60 Kilograma kadar yükselebilmektedir. Her 100 ana koyundan yaklaşık olarak 130 kuzu alınabilmektedir.
 
Moderatör tarafında düzenlendi: