Mısır Ne Zaman Ekilir?

Murat Bölükbaşı

Makale Yazarı
Makale Yazarı
22 Kas 2021
526
13
Aktiflik Süresi
0
0
Mısır.png

Mısır Nereden Geldi?
Mısır binlerce yıllık insan tarihinin ekilip biçilen en eski bitkilerinden birisidir. Mısır bitkisinin anavatanı olarak Amerika kıtası gösterilmektedir. Bunun nedenlerinden biri olarak Amerika kıtasının keşfedilmesine kadar dünyanın başka yerlerinde mısırın ne olduğu bilinmeden binlerce yıl geçmiştir. Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan bir arkeolojik kazılar esnasında yaklaşık 8000 yıllık mısır tozlarına rastlanılmış, aynı zamanda da duvarlara çizilen mısır koçanları büyük yankı uyandırmayı başarmıştır. Ülkemize mısırın gelişi ise Kuzey Afrika topraklarının fethedilmesi ile olmuştur. Ülkemizde isminin Mısır olması ise bu bitkinin Mısır toprakları üzerinden ülkemize giriş yapmış olmasıdır.Bir çok iklime uygun yapısı nedeniyle dünyadaki birçok ülkede mısır tarımı yapılmaktadır. Her toprakta aynı verimi vermese de dünyanın en büyük çölü olan Antartika haricinde bir çok ülke ve kıtada mısır tarımı yapılabilmektedir. Bu uygun koşullarda yapılabiliyor olması ise, buğdaydan sonra en fazla tarımı yapılan bitki ünvanını elde etmesini sağlıyor.

Mısır'ın Ekim Zamanları Ne Zaman?Mısırın en verimli hasadı sağlaması adına toprağın sıcaklığı çok önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Toprak sıcaklığının 10 Derecenin üzerinde olması ideal koşula örnektir. Daha soğuk toprak yapılarında yeterli çimlenme risk taşıyabilir ve tohumların büyük kısmının çürümesine neden olmaktadır. Bu verilerden yola çıkarak ülkemiz adına mısır ekiminin başlangıç tarihleri bölgeden bölgeye farklılık gösterse de çoğu bölgemiz için Nisan ayının ortası ve sonlarına tekabül etmektedir. Eğer net bir tarih verilecek olursa bu, ekilecek bölgedeki son don olayından sonra yapılmasıdır. Bu çimlenmenin daha garanti olması adına uygun bir yöntemdir. Nisan sonunda başlanan ekimin Mayıs ortalarına kadar bitirilmesi gerekir. Eğer geç kalındığı takdirde, mısır tohumlarının tozlanma dönemi sıcak ve kuru bir havaya denk gelebilir ve bu durum mısırın veriminde büyük düşüşlere neden olabilir. Daha da geç kalınması hali mevcut olduğunda hasat zamanı yağışlı döneme denk gelir ki bu durum mısırın hasat edilmeden tarlada kalmasına neden olabilir.Mısır Ne Zaman Sulanır?
Mısırın tarımı sırasında suyun önemi diğer faktörlerden çok daha önemli bir konumdadır.Birçok bölgede mısır su ihtiyacını yağmur ile karşılayabilirken bazı bölgelerimizde bu durumun olmaması nedeniyle sulama gerekmektedir.Mısırın sulanması için kritik öneme sahip olan iki dönem bulunmaktadır. Tepe püskülünün oluşmaya başlaması ile koçan püskülü çıkarılması arasında oluşan on günlük süre mısırın sulama dönemi açısından en büyük öneme sahip dönemdir.Bu dönemin susuz ve kurak bir döneme gelmesi tane veriminde büyük verim düşüklüğüne yol açmaktadır. Suyu en verimli kullanan bitkilerin başında gelen mısır, kullanılan 300 gramlık bir suyun 1 gramlık mısır oluşturmasına olanak sağladığı bilinmektedir.


Özetle; sulama konusunda, mısır bitkisinin su stresine girmesine engel olunmalıdır. Su stresi kavramı mısırın ekildiği topraktaki su doygunluğunun yarı yarıya azalması olarak tanımlanabilir.

Çiftçiler Platformuna özel hazırlanmıştır.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
  • Beğen
Tepkiler: Mete