Ketozis tedavisi

Çiftçi

Yeni üye
22 Haz 2022
1
1
Aktiflik Süresi
0
0
KETOZİS

Ketozis dünya genelinde süt sığırlarında en yaygın görülen metabolizma hastalığıdır. Ketozis, karbonhidrat ve uçucu yağ asitleri (UYA) metabolizmasındaki bozukluklar sonucu karaciğerde yağ dejenerasyonu, kanda glikoz düzeyinin düşmesi, keton cisimciklerinin (aseton, asetoasetik asit, β-hidroksi bütirik asit (βHBA)) artması ile ortaya çıkar.

Ketozis, klinik ve subklinik (gizli seyreden) olmak üzere ikiye ayrılır. Olayların %90’ı doğumdan sonraki ilk 2 ay (çoğu da ilk 1 ay)içinde, bazen de gebeliğin son 2 haftasında görülür.

Klinik bulgular %5 dolayında gerçekleşirken, subklinik seyredenler %30-50 oranına kadar ulaşabilir.

Ketozisle ilgili yürütülen çalışmaların sonucunda, subklinik seyreden ketozisde hayvanlar günde ortalama 1,5 ile 4,2 litre süt kaybı yaşayarak işletmelere büyük ekonomik kayıp yaşatmaktadır.NEDENLERİ

Metabolizma enerji için yeterli glikoz olmaması durumunda, bunun yerine depolanmış yağları yakar. Bununla sonucunda vücutta keton cisimciklerinin oluşmasına sebep olur.

Doğum sonrası metabolizmada meydana gelen negatif enerji dengesi sonucu gerekli enerjinin sağlanamamasıyla şekillenir.Primer Ketozis Nedenleri :

Süt verimi yüksek ineklerde rasyondaki metabolik enerjiaçığı sonucu gözlenir.

Vücut kondisyon skoru yüksek (VKS>3,5)ineklerde gözlenir. Bu şekilde oluşmasındaki risk faktörleri;

-Doğum sonrası vücut kondisyonun yüksek olması (VKS>3,5)

-Süt yağı/süt protein oranının 1.5’ dan büyük olması

-Vücut kondisyon skor kaybının artması; VKS’u 3.5’ dan büyük olduğunda laktasyonun ilk 2 ayında VKS kaybının 0.5’ den büyük olması

-Hareketsizlik ve rasyondaki protein oranın yüksek olmasıSekonder Ketozis Nedenleri :

Mastitis, metritis, midenin yer değiştirmesi (abomasum deplasmanı), ön midelere yabancı cisim batması gibi hastalıklar sırasında yem tüketiminin azalması ile metabolik enerji açığından ketozis hastalığı şekillenir.

Bu nedenlerin dışında, silajdaki bütirik asit ve laktik asit içeriğine bağlı olarak silajın lezzetinin bozulması sonucu yem tüketiminin azalması ile de şekillenir.

Vücut kondisyonu düşük olan ineklerin kötü kaliteli yemlerle beslenmesine bağlı rasyonlarında propiyonat ve protein eksikliği sonucu da meydana gelmesi gözlenmektedir.

BELİRTİLERİ

-Süt veriminde düşüş

-İştah azalması

-Canlı ağırlığın azalması

-Hareket etmede isteksizlik

-Sert ve kuru dışkılama

KETOZİSTEN KORUNMA YOLLARI

Kuru dönemdeki ve yeni doğum yapmış ineklerin rasyonlarına özen gösterilmelidir. Kaliteli kaba yem kullanılması önem arz etmektedir.

Küflü yemler asla hayvanlara yedirilmemelidir.

Hayvanlarda, küflerin yemlerde oluşturduğu toksifikasyon sonucu etkilerinden korunmak için PHORA MILK* kullanılmalı.

PHORA MILK*, mikotoksin biyosentezini inhibe ederek küf oluşumunu kontrol altına alır. Mikotoksinleri bağlar ve inaktive eder. Vücut detoksifikasyon sistemini destekleyerek karaciğer enzim aktivitesini arttırır.

Ayrıca laktasyondaki ineklerin süt verimleri düzenli olarak gözlenmeli. Süt verimi düşen inekler veteriner hekim tarafından muayene edilmelidir.

Negatif enerji dengesinde bulunan fresh (yeni doğum yapmış) ve kuru dönemdeki inekleri ketozisten korumak için kullanılmasını öneriyoruz.

İçeriğindeki korunmuş kolin ve metiyonin ile rumendeki propiyonik asitlerin oranını dengeler.

İçeriğindeki propilen glikol ile hayvanlarda metabolik enerji eksikliğini giderir.

Metabolik enerji eksikliğinin giderilmesi ile süt verimini arttırır.

Zayıf ineklerde, düzenli kullanımı sonucu canlı ağırlık artışı sağlar.*PHORA MILK ürünü için: WhatsApp hattımıza bulunduğunuz ili yazıp PHORA MILK için aranmak istediğinizi belirttiğinizde, ilinize bakan danışmanlarımız tarafından aranacaksınız.

VETONAL PP'ye ulaşmak için linki tıklayınız:

Kaynak ;