Türkiye'nin Tarım ve Hayvancılık Platformu

logo

Güncel Tarım Konuları

Tarımda Başlıca Konular

images.jpg

İklim Değişikliği: İklim değişikliğinin tarımda etkisi çok büyüktür. Doğal afet diye adlandırılan sel, kuraklık heyelan ve çeşitli tarımsal hastalıklar üretimi olumsuz etkiler ve üretimde verimin düşmesine sebebiyet verir. Bundan dolayı dünyamızın değişen iklimine ayak uydurmak için çevreyi korumak son derece önemlidir. Sürdürülebilir tarım uygulamalarına geçiş yapılmalı ve toprağa oldukça iyi bakılmalıdır.

Yerel Gıda: Yerel gıda tüketiciden gelen talepler doğrultusunda yerel üreticilerimizden satın alınmalıdır. Bu şekilde yerel tarıma halkımız teşvik edilir ve taze, kaliteli ürün üretimine olanak sağlar. Tarım sektörü ve bu sektörde çalışanlar bu gelişime uyum göstermeli ve yerel gıda pazarlarına girmenin bir yolunu bulmalıdır.

Organik Tarım: Organik tarım, bilinen geleneksel tarım uygulamalarına göre kimyasal kullanımını minimum seviyeye indirerek gıda verimliliğinin artmasını hedefler. Böylece hem sağlıklı besinler çoğalır hem de tüketiciler memnun edilir. Ayrıca organik tarımda sürdürülebilirlik avantajı daha fazladır.

Dijital Tarım: Tarım sektörü, teknolojinin gelişmesiyle beraber dijital ortamın faydasını tarımda da kullanmak mümkündür. Böylece hem daha verimli hem de daha çabuk sonuca ulaşan sonuçlar almak mümkün olur. Akıllı sulama sistemi kuşbakışı görüntülerle tarla verimi toprak verimi vs kullanılmalı ve üretkenlik maksimum seviyeye ulaşmalıdır.

Gıda Güvenliği: Tarımda gıda güvenliği tüketici sağlığı ve üretici reklamı için son derece önem taşımaktadır. Gıda üretiminde hijyenik ortam kullanılmalı standartlara uyulmalı ve sık sık kontroller yapılmalıdır. Böylece güvenli gıda ürten çiftçi sağlıklı beslenmede en etkili faktörlerden birsi olacak ve daima tercih edilecektir.

Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO): Tarım sektöründe en çok tartışmaya sebebiyet veren konulardan birisi GDOlardır. Tüketicilerin endişelerine bakıldığında firmalar üretkenliğin artmasını savunur öte yandan tüketici ise sağlık konusunda tehlikeli olduğunu vurgulamaktadır. Her ne olursa olsun üretici belirtilen standartlara uymalıdır.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Üst